Kurs pnf

Kurs pnf

W 1946 roku powstała koncepcja PNF (Proprioceptive Neuromuscular Fascilitation). Wyłoniła się z owocnej współpracy dr Hrmana Kabata i fizjoterapeutki Maggi Knott. Kursy PNF przeprowadzane są obecnie na całym świecie. Mają one na celu wprowadzenie kursanta do koncepcji PNF. Istotna w kursie jest również nauka technik i zasad głównych wzorców ruchowych. Podczas kursu poruszana jest także tematyka analizy biomechaniki i patomechaniki normalnego ruchu i chodu u człowieka. Zazwyczaj taki program obejmuje cztery dni pracy kursanta z pacjentem pod obserwacją instruktorów oraz osób prowadzących kursy. Dzięki poznaniu koncepcji PNF będziemy mogli postrzegać chorego w sposób całościowy, wykorzystując do terapii głownie jego silne i zdrowe części ciała. Umożliwia to nie tylko wykorzystanie rezerw znajdujących się w organiźmie pacjenta ale również motywuje do działania i zapewnia bezinwazyją pracę.

Metoda PNF posiada swoją filozofię:

  1.  Pozytywne podejście: praca bez bólu, oparta na osiągalnych celach, nastawiona na sukces, prowadzona w sposób bezpośredni i pośredni, oparta na mocnym rozpoczęciu.
  2.  Najwyższy poziom funkcjonalny to: podejście funkcjonalne oparte na definicji ICF, łączące pracę terapeutyczną w aspekcie strukturalnym i czynnościowym.
  3.  Mobilizacja potencjału pacjenta uzyskiwana dzięki intensywnemu treningowi: aktywny udział pacjenta w terapii, edukacja motoryczna, samodzielne wykonywane ćwiczenia.
  4.  Uwzględnienie człowieka jako całości: jego związki ze środowiskiem, cechy osobowościowe, fizyczne i emocjonalne.
  5.  Zastosowanie zasad kontroli ruchu i nauczania motorycznego: powtarzanie ćwiczeń w różnym kontekście, respektowanie etapów kontroli motorycznej, modyfikowanie wykonania.

Powyższa filozofia PNF została zaczerpnięta z książki PNF w Praktyce autorstwa S. Adler, D. Beckers, M. Buck.
kursu PNF należy wynieść głównie te wartości, które najbardziej przyczynią się do współpracy z pacjentem. Osoba podejmująca się tego rodzaju kursom musi wiedzieć jeszcze przed rozpoczęciem szkolenia, że najważniejsze w metodzie PNF są relacje pacjenta z terapeutą. Jest to idealny kurs dla osób, które w swoim życiu chcą pomagać innym poprzez wspomaganie ich w trudnych dniach rehabilitacji. Kursanci mają być podporą dla pacjenta i dostrzegać w nich siłę oraz motywować i wspierać w działaniach.

Na kursach PNF nie tylko dowiecie się jak obchodzić się z pacjentem. Przekazane wam zostaną informacje o budowie ludzkiego organizmu. Dowiecie się w jaki sposób leczyć poszczególne przypadki. Jakie metody fizjoterapii się stosuje w poszczególnych wypadkach oraz jakie ćwiczenia są polecane w danych wypadkach. Zdarza się, że podczas kursów PNF poruszane zostają tematy masażów. Pozwala to kursantom nabyć wiedzę odnośnie innych metod fizjoterapii. Oparte na koncepcji PNF kursy są obecnie bardzo powszechną formą szkoleń wprowadzonych w świat medycyny. Coraz częściej spotyka się osoby, które po odbytym kursie PNF potrafią odpowiednio współpracować z pacjentami. Nie brakuje również takich, którzy niestety minęli się z przeznaczeniem i swoim pacjentom zamiast pomagać sprawiają tylko problemy. Dlatego wybierając kurs PNF bądźmy w pełni świadomi odpowiedzialności z jaką wiąże się ta metoda fizjoterapii.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *