Nami rządzą białka

Czy wiecie jakie substancje są głównym materiałem budulcowym ludzkiego organizmu, w tym przede wszystkim układu mięśniowego? To oczywiście białka. Mają one także podstawowe znaczenie funkcjonalne: wchodzą w skład większości enzymów i hormonów regulujących przemiany metaboliczne ustroju, współtworzą również ciała odpornościowe. Pomagają nam także w procesie odtruwania organizmu.

Po raz pierwszy świat dowiedział się o białkach w 1839, kiedy holenderski badacz Mulder wykrył grupę związków organicznych zawierających azot i nazwał je proteinami. Nazwa proteiny wywodzi się od protitemi, co oznacza „stawiam na pierwszym miejscu”. Dlatego każdy sportowiec, uprawiający jakąkolwiek dyscyplinę angażującą siłę fizyczną, powinien postawić na pierwszym miejscu tę grupę związków, jako najważniejszą we wspomaganiu.