Umiarkowany wysiłek sprzyja zdrowiu

ruch-serceNiedawne badania różnych populacji wykazały, że niezbyt intensywny wysiłek fizyczny przedłuża życie u osób starszych. Badaniom poddano 707 niepalących emerytowanych mężczyzn w wieku od 6l do 81 lat. Zanotowano dane wyjściowe i obserwowano te osoby przez 12 lat. Po uwzględnieniu różnic wieku śmiertelność wśród mężczyzn, którzy codziennie chodzili na co najmniej 5-kilometrowe spacery, była o ponad połowę mniejsza.

Nie sposób przedstawić związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy spacerami i śmiertelnością w tego typu badaniach, gdyż mogły tu zadziałać także innej czynniki. Jednakże wysiłek fizyczny wydaje się mieć znaczny wpływ niezależnie od czynników ryzyka.

Wykonano model statystyczny w celu zbadania, jaki związek ma odległość, która przebywali codziennie pieszo pacjenci oraz śmiertelność. Wyniki sugerują, że ryzyko śmierci może być o 19 procent niższe, jeśli odległość zwiększy się o jeden kilometr dziennie. A więc warto.