Ciche objawy depresji

stresCo trzeci Polak najbardziej boi się choroby psychicznej. Aż 75 proc. uważa, że Polska nie jest przyjaznym krajem i warunki w niej panujące sprzyjają zachorowaniu. Tylko co piąty rodak zaprzecza temu twierdzeniu.

Za najbardziej szkodliwe dla naszego zdrowia psychicznego uznajemy bezrobocie, kryzys rodzinny, nadużywanie alkoholu i narkotyków, biedę, niepewność jutra i zbyt szybkie tempo życia. Jest tak źle, że co trzeci badany uważa za konieczne uruchomienie Narodowego Programu Zdrowia Psychicznego.

Jeśli tak wyglądają wyniki badań przeprowadzonych przez CBOS, trudno nie zgodzić się z potrzebą powstania takiego programu. W Danii byłby on niepotrzebny. Tam ludzie uważają siebie za najszczęśliwszych. Z ostatnich badań wynika, że Duńczycy są prawdziwymi optymistami. Tą chorobą warto byłoby się zarazić.