Najlepsze witaminy

Są takie związki organiczne, których obecność w ludzkim organizmie jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania, a których tenże organizm nie jest w stanie sam syntetyzować. Mowa o witaminach.

Z powyższego stwierdzenia wynika fakt, że, muszą one być dostarczane w odpowiednich ilościach w pożywieniu. W przypadku sportowców niezbędna jest dodatkowa suplementacja niektórymi witaminami w wyniku wzmożonego wysiłku podczas treningu.

Witaminy zalicza się do biokatalizatorów, regulujących wiele procesów biochemicznych w tkankach. Jednak nie dostarczają one bezpośrednio ani materiału budulcowego, ani energii.