POSOCZNICA

Najczęściej w okresie okołooperacyjnym, ale również po urazach z otwartymi ranami oraz wskutek gwałtownie przebiegającego zakażenia zjadliwymi szczepami bakterii, może dojść do wystąpienia uogólnionego zakażenia szerzącego się drogą krwionośną (tzw. bakteriemii), prowadzącego do rozwoju posocznicy z objawami wstrząsu septycznego (stan taki jest popularnie określany jako sepsa). Objawy posocznicy przedstawiono poniżej.
♦    Wysoka gorączka z dreszczami, przyspieszony i płytki oddech, ból głowy i wymioty mogą wskazywać na rozwijającą się posocznicę.
♦    Nasilające się okresowo dreszcze, spadek ciśnienia tętniczego krwi, utrata łaknienia, a czasami nawet utrata przytomności są pierwszymi oznakami rozwijającego się wstrząsu septycznego.
♦    Pojawiająca się na skórze czerwona pręga, podążająca od miejsca urazu/okaleczenia lub czyraka na zewnątrz, świadczy o narastającej martwicy i jest jednym z podstawowych objawów rozwijającej się posocznicy.

Po odkryciu bakterii odpowiedzialnej za wystąpienie objawów uogólnionego zakażenia lekarz decyduje o podaniu choremu antybiotyku, najczęściej drogą dożylną. Może także zlecić drenaż lub chirurgiczne oczyszczenie albo odkażenie ogniska zakażenia. Jeśli wystąpią objawy wstrząsu septycznego, chory wymaga intensywnego leczenia dożylnego antybiotykami. Po wyleczeniu pacjenci muszą pozostać w szpitalu, aby można było ocenić, czy nie występują odległe powikłania posocznicy.

ZAPOBIEGANIE

Po stwierdzeniu zmian zapalnych w jamie ustnej należy udać się do stomatologa. Gojenie się ropnia okołozębowego przyspiesza płukanie ust ciepłą słoną wodą, przykładanie ciepłych okładów, spożywanie miękkich produktów żywnościowych.

Kiedy zauważysz, że w skórze rozwija się czyrak, w czasie jego dojrzewania, aż do momentu, kiedy pęknie, najlepiej robić 3-4 razy na dobę ciepłe, 20-, 30-minutowe okłady ze środka ściągającego. Po otwarciu się ropnia okłady muszą zawierać lek odkażający i powinny być stosowane aż do całkowitego zdrenowania ropy z czyraka.

Jeśli dojdzie do nadkażenia ropnia skóry lub stanowi on miejsce wyjścia szybko postępującej czerwonej pręgi na skórze, a także gdy dołączą się gorączka i dreszcze, należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza. Nadłożony czyrak stanowi groźbę rozwoju posocznicy, a jego wyciskanie lub nacinanie samemu może tylko ułatwić rozprzestrzenianie się zakażenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *